Szkoła podstawowa

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023: