Szkoła podstawowa

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025: