Samorząd Uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Julia Kusik
Zastępca: Oliwier Gola
Skarbnik: Marcelina Mokrzycka
Opiekun Samorządu: Małgorzata Bajek, Anna Chodór