Samorząd Uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Wiącek
Zastępca: Marcelina Mokrzycka
Skarbnik: Weronika Kubiś
Opiekun Samorządu: Małgorzata Bajek, Wiesława Jemioła