Samorząd Uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Krzysztof Mazur
Zastępca: Julia Kusik
Skarbnik: Marcelina Mokrzycka
Opiekun Samorządu: Małgorzata Bajek, Anna Chodór