Oddziały przedszkolne

POTWIEDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z zarządzeniem Wójta nr 12/2022 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinno być złożone w postaci pisemnego oświadczenia (od 4 do 5 kwietnia 2022 r.)

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W załączonych plikach dostępny jest szczegółowy harmonogram rekrutacji i wzory dokumentów do pobrania.