Rada Rodziców

Rada Rodziców  2022/2023

Anna Kubiś – przewodnicząca

Paulina Adamczyk

Roksana Śmieszek

Marta Lasota

Maria Kaczorowska

Danuta Cudo

Małgorzata Wit

Barbara Żarkowska

Marta Mazur

Rady oddziałowe:

Oddział przedszkolny I

Paulina Adamczyk

Anna Drapała

Natalia Kuraś

Oddział przedszkolny II

Justyna Cebula

Roksana Śmieszek

Monika Kurpisz

Justyna Fusiek

Klasa 1

Marta Lasota

Agnieszka Aszenger

Ewelina Drapała

Klasa 2

Anna Kubiś

Monika Kusik

Anna Ozga

Klasa 4

Maria Kaczorowska

Agata Kwaśnik

Anna Wrona

Klasa 5

Danuta Cudo

Dorota Rosół

Elżbieta Puzio

Klasa 6

Małgorzata Wit

Barbara Kurdziel

Barbara Wiącek

Klasa 7

Barbara Żarkowska

Elżbieta Puzio

Urszula Drżał

Klasa 8

Marta Mazur

Maria Konsur

Barbara Wiącek