Rada Rodziców

Rada Rodziców  2023/2024

Pracami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lipnicy kieruje prezydium, w skład którego wchodzi:

Anna Kubiś – przewodniczący Rady

Ewa Dulińska – zastępca przewodniczącego Rady

Paulina Adamczyk – skarbnik Rady

Barbara Żarkowska – sekretarz Rady

Członkowie: Anna Drapała, Katarzyna Biernacka-Kopeć, Monika Przybyszewska, Marian Pruś, Zofia Kosek

Rady Oddziałowe:

Oddział przedszkolny I

Anna Drapała – przewodnicząca

Paulina Adamczyk

Natalia Ozga

Oddział przedszkolny II

Katarzyna Biernacka-Kopeć – przewodnicząca

Ewelina Drapała

Agata Kwaśnik

Klasa 1

Paulina Adamczyk – przewodnicząca

Urszula Drżał

Alina Grądzka

Klasa 2

Ewa Dulińska – przewodnicząca

Joanna Rusin

Katarzyna Jaskot-Kwiecień

Klasa 3

Anna Kubiś – przewodnicząca

Anna Ozga

Monika Kusik

Klasa 5

Monika Przybyszewska – przewodnicząca

Joanna Dziuba

Agata Kwaśnik

Klasa 6

Marian Pruś – przewodniczący

Małgorzata Sobolewska

Magdalena Kobylarz-Dul

Klasa 7

Zofia Kosek – przewodnicząca

Barbara Kurdziel

Edyta Jagoda

Klasa 8

Barbara Żarkowska – przewodnicząca

Monika Kusik

Urszula Drżał