Rada Rodziców

Rada Rodziców  2021/2022

Anna Kubiś – przewodnicząca

Ewa Dulińska – zastępca

Elżbieta Puzio – skarbnik

Barbara Żarkowska – sekretarz

Natalia Kuraś

Monika Kusik

Lidia Nowak

Edyta Jagoda

Monika Przybyszewska

Rady oddziałowe:

Oddział przedszkolny I

Kuraś Natalia

Kwaśnik Agata

Golis Karolina

Oddział przedszkolny II

Dulińska Ewa

Jaskot-Kwiecień Katarzyna

Lasota Marta

Klasa 1

Kusik Monika

Drapała Ewelina

Ozga Anna

Klasa 3

Nowak Lidia

Kata Małgorzata

Dziuba Joanna

Klasa 4

Puzio Elżbieta

Rosół Dorota

Konsur Maria

Klasa 5

Jagoda Edyta

Kosek Zofia

Mokrzycka Dorota

Klasa 6

Żarkowska Barbara

Drżal Urszula

Konsur Maria

Klasa 7

Przybyszewska Monika

Jagoda Bożena

Mazur Marta

Klasa 8

Kubiś Anna

Wiącek Magdalena

Stolarz Maria