Rada Rodziców

Rada Rodziców  2022/2023

Anna Kubiś – przewodnicząca

– zastępca

 – skarbnik

– sekretarz

Natalia Kuraś

Monika Kusik

Lidia Nowak

Edyta Jagoda

Maria Konsur

Rady oddziałowe:

Oddział przedszkolny I

Kuraś Natalia

Kwaśnik Agata

Golis Karolina

Oddział przedszkolny II

Dulińska Ewa

Jaskot-Kwiecień Katarzyna

Lasota Marta

Klasa 1

Marta Lasota

Agnieszka Aszenger

Ewelina Drapała

Klasa 2

Anna Kubiś

Monika Kusik

Anna Ozga

Klasa 4

Puzio Elżbieta

Rosół Dorota

Konsur Maria

Klasa 5

Danuta Cudo

Dorota Rosół

Elżbieta Puzio

Klasa 6

Małgorzata Wit

Barbara Kurdziel

Barbara Wiącek

Klasa 7

Barbara Żarkowska

Elżbieta Puzio

Urszula Drżał

Klasa 8

Marta Mazur

Maria Konsur

Barbara Wiącek