Rada Pedagogiczna

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest mgr Teresa Plizga –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W skład Grona Pedagogicznego wchodzą:

– mgr Agnieszka Kopeć – nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda
– mgr Bogusława Maciąg – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, techniki i informatyki
– mgr Elżbieta Rusin – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
– mgr Paweł Kopeć – nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody
– mgr Monika Szczęch – nauczyciel matematyki i informatyki
 mgr Sylwia Branas – nauczyciel języka polskiego
– mgr Anna Chodór – nauczyciel języka angielskiego
– mgr Małgorzata Bajek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
– mgr Barbara Rząsa – nauczyciel muzyki
– ks dr Piotr Setlak – nauczyciel religii
– mgr Ewa Dulińska – nauczyciel języka francuskiego i wychowania przedszkolnego
– mgr Anna Gul – nauczyciel wychowania przedszkolnego
– mgr Renata Kłosowska – nauczyciel fizyki
– 
mgr Elżbieta Łubgan-Sołtyska – nauczyciel biologii i plastyki
– 
mgr Dorota Chorzępa – nauczyciel chemii
– mgr Piotr Panek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa