Rada Pedagogiczna

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest mgr Teresa Plizga –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W skład Grona Pedagogicznego wchodzą:

– mgr Bogusława Maciąg – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, techniki i informatyki

– Paulina Sudoł – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

– mgr Ewa Dulińska – nauczyciel języka francuskiego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i logopeda

– mgr Paweł Kopeć – nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa

– mgr Monika Szczęch – nauczyciel matematyki i informatyki

– mgr Sylwia Branas – nauczyciel języka polskiego

– mgr Anna Chodór – nauczyciel języka angielskiego

– mgr Małgorzata Bajek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny

– ks. dr Piotr Setlak – nauczyciel religii

– mgr Elżbieta Łubgan-Sołtyska – nauczyciel biologii i plastyki

– mgr Barbara Rząsa – nauczyciel muzyki

– mgr Dorota Chorzępa – nauczyciel chemii

– mgr Renata Kłosowska – nauczyciel fizyki

– mgr Agnieszka Kopeć – nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda

– mgr Anna Gul – nauczyciel wychowania przedszkolnego

– mgr Kinga Szwed – nauczyciel wspomagający