Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Celem ogólnym programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w taki sposób, aby uczniowie byli wrażliwi na potrzeby innych i środowiska oraz przygotowani do odpowiedzialności za własne decyzje.

Wizją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest:

 • szkoła będąca wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni szacunku, i wzajemnej pomocy, a także na zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli w kształtowanie jej wizerunku;
 • szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową wierzyć we własne siły i możliwości;
 • szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników;
 • szkoła, w której panuje miła, przyjazna atmosfera, wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek.
 • szkoła otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych i wszechstronnie przygotowanych do zawodu nauczycieli.

Misją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest wychowanie i wykształcenie człowieka mądrego i dobrego, który ma prawo do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, kreatywnego myślenia oraz poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Uczestnikami i realizatorami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły są: rodzice, wychowawcy klas, nauczyciele i uczniowie.

W programie wychowawczo-profilaktycznym konieczne treści nauczania, cele wychowawcze oraz kształtowanie postaw uczniów w oparciu o wybrane wartości wzajemnie się przenikają. W związku z tym program wyróżnia następujące zadania:

Zadanie 1. KSZTAŁTOWANIE POSTAW UKIERUNKOWANYCH NA WARTOŚCI Z KANONU EDUKACJI KLASYCZNEJ  ORAZ ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z DZIEDZICTWEM CYWILIZACYJNYM EUROPY 

Zadanie 2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH ORAZ WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY 

Zadanie 3. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I WSPIERANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI CYFOWYCH

Zadanie 4. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I PROEKOLOGICZNYCH 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rocznica Września
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Dzień Papieski
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Dzień Życzliwości
 • Andrzejki
 • Mikołajki szkolne
 • Spotkanie opłatkowe
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Rodziny
 • Zakończenie roku szkolnego

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych:

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
 • Dzień Kropki
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Zwierząt
 • Dzień Bez Skarpetek
 • Dzień Zdrowego Śniadania
 • Dzień Kredki
 • Andrzejki
 • Dzień Herbaty
 • Wigilia
 • Dzień Zebry
 • Dzień Bałwana
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Światowy Dzień Radia
 • Dzień Dinozaura
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Dentysty
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Matematyki
 • Dzień Marchewki
 • Międzynarodowy Dzień Tańca
 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 • Dzień Kosmosu
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Chemika
 • Dzień Smerfa