Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Celem ogólnym programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w taki sposób, aby uczniowie byli wrażliwi na potrzeby innych i środowiska oraz przygotowani do odpowiedzialności za własne decyzje.

Wizją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest:

 • szkoła będąca wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni szacunku, i wzajemnej pomocy, a także na zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli w kształtowanie jej wizerunku;
 • szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową wierzyć we własne siły i możliwości;
 • szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników;
 • szkoła, w której panuje miła, przyjazna atmosfera, wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek.
 • szkoła otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych i wszechstronnie przygotowanych do zawodu nauczycieli.

Misją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest wychowanie i wykształcenie człowieka mądrego i dobrego, który ma prawo do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, kreatywnego myślenia oraz poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Uczestnikami i realizatorami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły są: rodzice, wychowawcy klas, nauczyciele i uczniowie.

W programie wychowawczo-profilaktycznym konieczne treści nauczania, cele wychowawcze oraz kształtowanie postaw uczniów w oparciu o wybrane wartości wzajemnie się przenikają. Cele i zadania wychowawcze oraz oddziaływania profilaktyczne są jednak różne na poszczególnych etapach edukacyjnych. W związku z tym program wyróżnia zadania dla oddziału przedszkolnego i klas I, III oraz zadania dla klas IV-VIII.

Zadanie 1. Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zadanie 2. Kultywowanie tradycji, obyczajów i wartości chrześcijańskich. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Zadanie 3. Ochrona zdrowia psychicznego, fizycznego i profilaktyka zachowań ryzykownych/problemowych. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zadanie 4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Motywowanie do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rocznica Września
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Dzień Papieski
 • Dzień Misyjny
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Andrzejki
 • Mikołajki szkolne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Bal karnawałowy
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Światowy Dzień bez Tytoniu
 • Dzień Rodziny/Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca
 • Zakończenie roku szkolnego

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

 • Dzień Kropki
 • Powitanie jesieni
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Uśmiechu
 • Dzień Kundelka
 • Dzień Nauczyciela
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Dzień Kredki
 • Andrzejki
 • Dzień Anioła
 • Powitanie zimy
 • Dzień Pingwina
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Kota
 • Dzień Wody
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Konia
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Flagi
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka
 • Powitanie lata
 • Dzień Ojca
 • Pożegnanie starszaków

Od grudnia 2021 r. nasza szkoła realizuje działania profilaktyczne z nowej inicjatywy, „Nawigacja w każdą pogodę” (NWKP), opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Inspiracją do jej powstania były wyniki najnowszych badań i doświadczeń IPZIN opisanych w formie wniosków i rekomendacji z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego zawartych w raporcie pt.: “Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki na początku 2021r.

NWKP została opracowana zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Program angażuje  uczniów, rodziców i nauczycieli  klas 6-8. Pierwszym działaniem jest diagnoza środowiska szkolnego za pomocą aplikacji internetowej, która będzie mieć miejsce w drugiej połowie grudnia 2021 r.