Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Celem ogólnym programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w taki sposób, aby uczniowie byli wrażliwi na potrzeby innych i środowiska oraz przygotowani do odpowiedzialności za własne decyzje.

Wizją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest:

 • szkoła będąca wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni szacunku, i wzajemnej pomocy, a także na zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli w kształtowanie jej wizerunku;
 • szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową wierzyć we własne siły i możliwości;
 • szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników;
 • szkoła, w której panuje miła, przyjazna atmosfera, wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek.
 • szkoła otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych i wszechstronnie przygotowanych do zawodu nauczycieli.

Misją Szkoły Podstawowej w Lipnicy jest wychowanie i wykształcenie człowieka mądrego i dobrego, który ma prawo do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, kreatywnego myślenia oraz poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Uczestnikami i realizatorami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły są: rodzice, wychowawcy klas, nauczyciele i uczniowie.

W programie wychowawczo-profilaktycznym konieczne treści nauczania, cele wychowawcze oraz kształtowanie postaw uczniów w oparciu o wybrane wartości wzajemnie się przenikają. W związku z tym program wyróżnia następujące zadania:

Zadanie 1. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na wartości z kanonu edukacji klasycznej oraz zapoznanie uczniów z dziedzictwem cywilizacyjnym Europy.

Zadanie 2. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez wspomaganie wychowawczej roli rodziny i wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

Zadanie 3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rocznica Września
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Dzień Papieski
 • Dzień Misyjny
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Andrzejki
 • Mikołajki szkolne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Bal karnawałowy
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Światowy Dzień bez Tytoniu
 • Dzień Rodziny
 • Zakończenie roku szkolnego

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

 • Światowy Dzień Jabłka
 • Dzień Głośnego Czytania
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Ośmiornicy
 • Światowy Dzień Chleba
 • Dzień Jeża
 • Andrzejki
 • Dzień Guzika
 • Pierwszy Dzień Zimy
 • Dzień Słomki do Picia
 • Dzień Kukurydzy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Parasolki
 • Walentynki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Piekarzy i Cukierników
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Tęczy
 • Światowy Dzień Sportu
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Mamy
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Przyjaciela
 • Dzień Muzyki