Wycieczka do muzeum

Opublikowano 9 października 2021, 06:00

8 października grupa OP II wraz z wychowawcą brała udział w wycieczce do Huty Komorowskiej – Muzeum kardynała Kozłowieckiego. Kierownikiem i głównym organizatorem wyjazdu był ks. Piotr Setlak. Celem wycieczki było poznanie historii życia i działalności znanej osoby, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych, nabywanie nawyków związanych z kulturalnym zachowaniem się podczas jazdy autokarem i wizyty w muzeum.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści przewodniczki o życiu kardynała. Z dużym zainteresowaniem oglądały eksponaty przywiezione z Zambii i pamiątki rodzinne Kozłowieckich. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach interaktywnych z puzzlami, a także sprawdziły jak pisze się na maszynie do pisania. Każdy uczestnik wycieczki wrócił do przedszkola z pamiątkowym obrazkiem.