„Serce i Pomoc”- akredytacja wstępna

Opublikowano 12 października 2021, 07:19

Nasz szkoła otrzymała akredytację wstępną od Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za uczestnictwo w programie „Serce i pomoc”. Celem programu jest wsparcie dla uczniów klasy IV którzy wchodzą w nowy etap nauczania. Przejście z etapu klasy III do etapu klasy IV wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka
w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.