PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Opublikowano 31 maja 2021, 11:32

Oddziały przedszkolne oraz klasa 2 i 3 zrealizowały Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  Jest to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś, w którym co roku bierze udział ponad 8 tys. przedszkoli i 5 tys. szkół podstawowych z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci. 
Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskali dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagały w proekologicznej edukacji. Placówka otrzymała bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu przygotowywali ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody.
W ramach realizacji programu, najmłodsi poznali zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczyli się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznali podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.