OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

Opublikowano 30 października 2021, 06:00

W dniu 25.10.2021 r. dokonano oficjalnego otwarcia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy.

Na to ważne dla szkoły i dla całej społeczności lipnickiej wydarzenie zaproszeni zostali przez Wójta Gminy Dzikowiec Józefa Tęczę i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy Teresę Plizgę – przedstawiciele władz i instytucji: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  Ewa Draus, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, Radni Powiatu Kolbuszowskiego Henryk Wojdyło i Marian Hopek, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel, Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek,  Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Sekreatrz Gminy Dzikowiec Genowefa Dębiak, Skarbnik Gminy Dzikowiec Ewa Antosz, Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Eugeniusz Panek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Józefa Kopeć i Józef Gancarz, radni: Marta Kaczorowska, Urszula Rzeszut- Baran, Ryszard Bąba, Jan Czochara, Józef Durak, Dominik Furtek, Jan Jarosz, Edward Klecha, Antoni Konefał, Eugeniusz Panek, Jan Tęcza, Jerzy Sito, Proboszcz Parafii Lipnica Ksiądz Doktor Piotr Setlak, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy, historyk, regionalista Wojciech Mroczka, Dyrektor ZOEAS w Dzikowcu Małgorzata Szczęch, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli Elżbieta Tęcza, Dyrektor Zespołu Szkół w Dzikowcu Justyna Mytych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach Teresa Dziadowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach Mariusz Jarosz, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mechowcu Tomasz Wilk, Kierownik Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy Małgorzata Wit, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Andrzej Kosek, Leśniczy Leśnictwa Lipnica Mariusz Mazur, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy  Leokadia Drapała, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lipnicy Anna Kubiś, nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Kopeć, wykonawcy inwestycji Daniel Zastawny i Dawid Ortwein.

W uroczystości wzięli udział również nauczyciele, przedstawiciele rodziców i uczniowie.

Ceremonia przebiegała według następującego porządku:

  • przywitanie gości przez Wójta Gminy Dzikowiec Józefa Tęczę  i wygłoszenie przez niego przemowy na temat historii  inwestycji  oraz złożenie szczególnych  podziękowań panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za zaangażowanie i  pomoc w pozyskaniu środków finansowych;
  •  zabranie głosu przez zaproszonych gości i wręczenie upominków dla szkoły (piłki do różnych gier);
  •  wystąpienie dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy Teresy Plizgi i wyrażenie wdzięczności tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  obiektu sportowego;
  • występ artystyczny uczniów;
  • uroczyste rozdanie przedstawicielom samorządów powiatu kolbuszowskiego czeków z przeznaczeniem na inwestycje, jakie będą zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – przez posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca;
  • uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi;
  • poświęcenie  boisk przez księdza dr Piotra Setlaka;
  • wykonanie symbolicznych  rzutów karnych;
  • obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy.

Gmina otrzymała na budowę obiektu dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 110 000 zł, całość kosztowała 1 618 000 zł.

Kompleks składa się z: boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o wymiarach 30 na 63 metry, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16 na 28 metrów z nawierzchni poliuretanowej, trasy trekkingowej zgodnej z naturalnym pochyleniem terenu, bieżni prostej o długości 60 metrów i siłowni plenerowej. Zainstalowane też zostały kontenery  z przeznaczeniem na szatnie.

Obiekt będzie ogólnodostępny, umożliwi uprawianie sportu dzieciom, młodzieży i dorosłym. W znacznym stopniu wzbogaci ofertę spędzania czasu wolnego dla całej społeczności lokalnej. 

Jesteśmy przekonani, że ten piękny i  nowoczesny kompleks sportowy stanie się dumą i wizytówką miejscowości oraz wspaniale realizować będzie upowszechnianie sportu. Dzięki nowej inwestycji kolejne pokolenia będą mogły rozwijać swoje pasje i talenty.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice dziękują wszystkim za wspólne przeżycie tego wspaniałego dnia, który wpisze się wielkimi literami w historię naszej szkoły.