Nawigacja w każdą pogodę

Opublikowano 17 grudnia 2021, 01:00

Nasza szkoła dołączyła do nowej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę” (NWKP) opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Inspiracją do jej powstania były wyniki najnowszych badań i doświadczeń IPZIN opisanych w formie wniosków i rekomendacji z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego zawartych w raporcie pt.: “Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki na początku 2021r.

Projekt „Nawigacja w każdą pogodę” angażuje  uczniów, rodziców i nauczycieli  klas 6-8. Pierwszym działaniem jest diagnoza środowiska szkolnego za pomocą aplikacji internetowej, która będzie mieć miejsce w drugiej połowie grudnia 2021 r. NWKP została opracowana zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi.

Ponadto projekt ten wspiera szkołę w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

1.    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,

2.    Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” będzie realizowana w naszej szkole zarówno w warunkach stacjonarnych jak i online.