LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Opublikowano 13 stycznia 2022, 10:20

Laboratoria przyszłości to największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany min. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

ZAKUPIONY SPRZĘT

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiony sprzęt to: aparat fotograficzny, Drukarka 3D, Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, zestawy klocków Lego  Education Spike, mikrofon kierunkowy, 3 roboty Photon EDU ,  statyw do aparatu i kamery, szafkę z klockami oraz zestaw oświetleniowy czyli lampa ze statywem i żarówką.                                          

ZAJĘCIA NA JAKICH BĘDZIE UŻYTKOWANY ZAKUPIONY SPRZĘT

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i informatyki, ale także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.