Podsumowanie działań w roku szkolnym 2023/2024 w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Opublikowano 22 czerwca 2024, 05:30

Ewaluacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2022/2023. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji na jej temat.

Ewaluacja programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2023/2024

Analiza wyników ankiet, wywiadów i obserwacji zachowań uczniów podczas pobytu w szkole, ilość osób biorących udział w projektach i warsztatach potwierdza, że osiągnięto kryterium sukcesu: o 25% zwiększyła się liczba uczniów potrafiących prawidłowo skomponować zdrowy posiłek oraz o 40% zwiększyła się liczba uczniów pijących wodę mineralną w trakcie pobytu w szkole.

Nasze sukcesy w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2023/2024:

  1. W ramach godzin z wychowawcą i podczas realizacji tematów na zajęciach lekcyjnych omawiano tematykę prozdrowotnej. Systematycznie realizowano zajęcia w ramach programu „Myję ręce, bo wiem więcej” (klasy 0-3), „Spójrz inaczej” (klasy 1-3), „Znajdź właściwe rozwiązanie” (klasy 7-8), „Program dla szkół” (klasy 1-5). Ponadto uczniowie klas 1-3 w październiku wzięli udział w wyjściu grupowym do gospodarstwa ekologicznego, gdzie uczestniczyli w pokazach wyrobu domowego masła oraz białego sera.
  2. We wrześniu 77% uczniów włączyło się w realizację projektu, tworząc wystawę sezonowych owoców i warzyw. W trakcie bieżącej pracy z uczniami promowano zdrowe odżywianie – zachęcano do codziennego spożywania warzyw i owoców podczas śniadania, m.in. poprzez organizację „Dnia Marchewki”, „Dnia Pieczonego Ziemniaka”, prowadzenie klasowych ogródków parapetowych.
  3. W grudniu zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące właściwości odżywczych kakaowca i czekolady. W czerwcu zorganizowano warsztaty kulinarne pn. „Owocowe inspiracje”, podczas których uczniowie klasy 2 i 3 przygotowali arbuzowe pizze, a uczniowie klas 3-6 upiekli gofry i ozdobili je owocami. Kryterium sukcesu zostało osiągnięte, uczniowie aktywnie uczestniczyli w proponowanych działaniach, ponad 80% z nich wzięło udział w zaplanowanych zajęciach i warsztatach.
  4. W ciągu roku szkolnego organizowano w miarę możliwości wspólne śniadania w klasie z nauczycielem, podczas których uwzględniano dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowym (alergie, cukrzyca). Zgodnie z założeniami 80% klas zrealizowało zadanie. Ponadto w listopadzie i maju w klasach 0-3 zorganizowano obchody „Dnia zdrowego śniadania”.
  5. Wszyscy uczniowie klasy 7 aktywnie włączyli się w opracowanie makiety prezentującej zawartość cukru w różnych produktach.
  6. Wszyscy uczniowie klasy 7 zaangażowali się w przygotowanie prezentacji na temat zdrowego żywienia z uwzględnieniem nowej piramidy żywienia i liczby kalorii na jeden dzień dla młodzieży w wieku 13-16 lat i uzyskali niezbędną wiedzę na ten temat.
  7. Uczennice z klasy 8 wykonały prezentację dotyczącą korzyści płynących z picia wody.
  8. Zintegrowane działania nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych i uczniów pozwoliły na osiągnięcie kryterium sukcesu w zakresie zasad korzystania przez dzieci z wody mineralnej w trakcie pobytu w szkole. Z obserwacji wynika, że o 40 % zwiększyła się liczba uczniów, którzy zamiast słodkich napojów piją w szkole wodę mineralną.
  9. We współpracy z Radą Rodziców, Kołem Gospodyń Wiejskich, policją, OSP w Lipnicy zorganizowano piknik dla uczniów i rodziców. W części rekreacyjno-zdrowotnej udział wzięło 96% rodziców.

Wnioski:

  • należy kontynuować działania profilaktyczne w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych.