Zapraszamy do udziału w projekcie „Muzyczne kodowanie”!

Opublikowano 2 stycznia 2023, 08:20

W ramach XV edycji konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!”, od 2 stycznia 2023 r., Szkoła Podstawowa w Lipnicy rozpoczyna w klasach 1-2 realizację projektu „Muzyczne kodowanie”.

Celem projektu realizowanego w naszej szkole jest wspieranie rozwoju motoryki małej i dużej dzieci, kształtowanie kompetencji społecznych dzieci, zachęcanie ich do eksperymentowania z dźwiękami i tworzenia własnych utworów muzycznych. W projekcie uczestniczą również nauczyciele podnosząc, przez udział w szkoleniach, swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych form pracy na edukacji muzycznej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 60 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów  w wieku do 9 lat.

„Kolorowe dźwięki”  to zajęcia muzyczne ze śpiewu i z kodowania dźwięków za pomocą kolorów, rozwijające w dzieciach kreatywność i pozwalające na  tworzenie własnych utworów muzycznych.

„Kolorowe instrumenty” to zajęcia z gry na instrumentach, które podniosą jakość interakcji społecznych dzieci, ponadto rozwiną umiejętności manualne dzieci przy jednoczesnym uczeniu cierpliwości, podnoszeniu motywacji i  wiary we własne możliwości.

„Kolorowe rytmy” to zajęcia taneczne, które rozwiną aktywność fizyczną dzieci, zachęcą do współpracy i wspólnej zabawy z kolorowymi akcesoriami.

„Terapia w kolorach muzyki” to zajęcia indywidualne z pedagogiem, w których będą miały możliwość uczestniczenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na uczniów czekają również występy i spotkania muzyczne dla społeczności lokalnej, z kolei na rodziców minikoncerty i spotkania karaoke razem z ich dziećmi.