Podsumowanie akcji „Świąteczna paczka od ucznia i przedszkolaczka”

Opublikowano 15 grudnia 2022, 05:57

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Fundacje na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

Uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele przynieśli do szkoły dary, które następnie zostaną dostarczone dzieciom z Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Świąteczna paczka od ucznia i przedszkolaczka”.