Realizowane sportowe programy – SKS, AMZ

Opublikowano 21 listopada 2022, 06:22

Dobiega końca kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy (SKS). Nasza szkoła uczestniczyła we wszystkich edycjach programu SKS który prowadzony jest już od kilku lat. Oczywiście mamy nadzieję że i w przyszły roku kalendarzowym program będzie kontynuowany. Celem zajęć SKS jest popularyzacja oraz rozwój zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej w klasach 4-8. Uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych które odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min. Koordynatorem wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Drugim programem sportowym który realizuje nasza szkoła jest Akademia Małych Zbywców (AMZ). Program jest skierowany do uczniów klas 1-3 i ma na celu zdobywanie nowych umiejętności ruchowych, podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. AMZ realizowany jest wyłącznie w województwie podkarpackim. Operatorem Wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.