Podsumowanie akcji charytatywnych „Szkoło Pomóż i Ty” oraz „Dobroczynne Święta”.

Opublikowano 10 listopada 2022, 04:45

W ramach akcji udało się zebrać 142 zł, pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji „Pomóż i Ty”.

Serdecznie dziękujemy wszystkich, którzy zakupem symbolicznej cegiełki pomogli podopiecznym fundacji.