Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie absolwentów szkoły

Opublikowano 25 czerwca 2022, 07:27

24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie ósmoklasistów –  tegorocznych absolwentów szkoły.
Uczniowie klasy ósmej przedstawili montaż słowno – muzyczny „Coś się kończy, coś zaczyna”, w którym między innymi podziękowali wszystkim nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, w ich edukację, za niegasnącą cierpliwość i życzliwość oraz przede wszystkim za całą wiedzę, jaką im przekazali. Słowa podziękowań skierowali także do wszystkich pracowników szkoły. W tak ważnym dla nich dniu, oprócz gorących podziękowań, uczniowie klasy ósmej złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia, życząc dalszej wytrwałości w szerzeniu edukacji, pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy.

Po uroczystym pożegnaniu klasy ósmej wręczono uczniom stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Dzikowiec, świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za naukę oraz dyplomy za 100% frekwencję.

Stypendium za naukę, świadectwo z wyróżnieniem otrzymali:
w klasie ósmej
Julia Stolarz, Julia Konefał, Katarzyna Wiącek, Monika Reguła, Iwona Wiącek, Weronika Kubiś,

w klasie siódmej:
Krzysztof Mazur

w klasie szóstej:
Kata Wiktoria, Puzio Amelia, Żarkowska Milena, Drżał Sylwia, Kusik Julia, Wawrzonek Emilia

w klasie piątej:
Gawrońska Amelia, Mokrzycka Marcelina, Wit Wiktor, Wiącek Adam

w klasie czwartej:
Jakub Puzio, Franciszek Rosół

Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrody książkowe otrzymali
w klasie 3:
Oliwia Kwaśnik, Amelia Wrona, Natalia Sobolewska, Bartosz Reguła

w klasie 1:
Jan Drapała, Martyna Kusik, Zuzanna Ozga, Filip Reguła

Dyplom uznania za 100% frekwencję otrzymała Wiktoria Kata – uczennica klasy 6

Na koniec Pani dyrektor życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku.