Nawigacja w każdą pogodę

Opublikowano 4 maja 2022, 04:59

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy cykl badań i zajęć wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w ramach szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w działania zorganizowane w naszej szkole, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia kondycji psychicznej naszych uczniów osłabionej sytuacjami kryzysowymi (w tym pandemią COVID-19).

Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, MEiN i Kuratorium Oświaty.